Udělujeme souhlas společnosti Der Kurier Česká republika spol. s r.o., aby v souladu s Nařízením EU 2016/679 o ochraně osobních údajů (GDPR) zpracovávala zadané osobní údaje za účelem vypracování nabídky a následnou komunikaci ve prospěch Vašeho oprávněného zájmu (vyřízení objednávky). Osobní údaje budou uloženy po dobu ne delší, než je nezbytné pro účely, pro které jsou zpracovávány a to způsobem, který zajistí jejich náležité zabezpečení dle nařízení GDPR.

Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například osobně nebo zasláním emailu na adresu nemecko@derkurier.cz .

Vezměte prosím na vědomí, že v souladu s Nařízením EU 2016/679 o ochraně osobních údajů máte právo na:

  • Přístup k osobním údajům
  • Právo na opravu
  • Právo na výmaz (právo být zapomenut)
  • Právo na omezení zpracování
  • Právo na přenositelnost údajů
  • Právo vznést námitku proti zpracování

Náš web používá soubory cookie.

Pokud tento web používáte, znamená to, že s tím souhlasíte. Věříme, že je to v pořádku.